Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 57 (0.359 secs)
You searched for: (historisk skogsexport från kalix älvdal) AND -mediatype:collection AND firstTitle:P
[1] 2     Next    Last
[texts]P.M. om järnvägens dragning genom Stockholm - Grytnäsarkivet
Promemoria till J.A. Bergman om järnvägens dragning genom Stockholm, den s.k. sammanbindningsbanan. Skrivelsen är odaterad, men bör ha varit en del av en diskussion som var aktuell under 1850- eller 60-talen. Okänd avsändare
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; järnväg; sammanbidningsbanan; kalix avd ö övriga handlingar; stockholm
Downloads: 59
[texts]P.M. öfver hypotek för obligationslån - Grytnäsarkivet
En tryckt förteckning över tillgångarna hos Aktiebolaget Bergman, Hummel & Co, daterad Nederkalix den 5 sept. 1895. Här redovisas bl.a. företagets skogar, bl.a. fördelade på skattehemman och kronohemman.
Keywords: bergman; hummel; nederkalix; skattehemman; obligationslån; historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a prospekt; 1895
Downloads: 323
[texts]Papper från familjen Stenström - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Olika papper från Stenströmshandlingar, familjerna Stenström och Högström i Kalix - apotekare J.W. Stenström och hans hustru Karin, född Bergman.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; stenströmshandlingar; karin stenström; stenström; högström
[image]Paul Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; paul bergman; paul david bergman
Downloads: 6
[image]Paul Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; paul bergman; p.d. bergman
Downloads: 18
[image]Paul Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; paul bergman; p.d. bergman
Downloads: 17
[image]Paul Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; paul bergman; paul david bergman
Downloads: 6
[image]Paul Bergman - Bildarkivet
Paul Bergman, yngste son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; paul bergman; p.d. bergman
Downloads: 19
[image]Paul Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; paul bergman; p.d. bergman
Downloads: 17
[image]Paul Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; paul bergman; p.d. bergman
Downloads: 17
[image]Paul Bergman - Lars Svanbergs fotoalbum
På bilden studerande, 1845-1909, son till Johan Bergman Olson (nr 44)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; lars svanbergs fotoalbum; kalix avd k fotografier; paul bergman
Downloads: 138
[image]Paul Bergman med familj - Bildarkivet
Paul Bergman med sin familj omkring sig
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; paul bergman; p.d. bergman
Downloads: 15
[texts]Personalinstruktioner, lönelistor osv för SRJ och SWB - Addebodaarkivet
Personalinstruktioner, lönelistor osv. för Stockholm-Rimbo järnvägar och Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar för tiden före och efter sekelskiftet 1900.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f stockholm-rimbo järnväg; kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens järnvägar; addebodaarkivet; roslagsbanan; stockholm-rimbo järnväg
Downloads: 65
[texts]Personareglemente, lönelistor osv. - Addebodaarkivet
Reglemente för personal, lönelistor, annan ekonomi etc. för Stockholm-Rimbo Järnväg nära sekelskiftet 1900
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f stockholm-rimbo järnväg; reglemente; lönelistor; rimbo
Downloads: 142
[texts]Personlig stridighet - Filipsborgsarkivet
Ernst Sällström känner sig förnedrad av att uppgifter spritts ut, om att han skulle utövat spekulation på Björkfors. Han känner sig väldigt kränkt och utpekar Johan Augusts systrar som medverkande i detta.
Keywords: kalix id 600; historisk skogsexport från kalx älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; kalix avd e brev; kalix avsändare ernst sällström; kalix mottagare john august bergman; ernst sällström; björkfors; john august bergman
Downloads: 4
[texts]Personupplysning - Filipsborgsarkivet
Denna Julius Jacobsson får här svar på frågan om Ad Törnqvists solidité. Svaret blir att. "han är förvaltare på egendom som tillhör Bergman (på Björkfors gods). Den rekvisiotion som han gjort skett på salubodens och verkets räkning. I övrigt får vi meddela att han till sin person och ställning i alla avseende är fullt pålitlig"-
Keywords: kalix id 824; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 5
[texts]Pesten på Norrmalm i Stockholm - Addebodaarkivet
Pesten 1634 på Norrmalm i Stockholm
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; norrmalm; pest
Downloads: 51
[image]Petter Svanberg - Lars Svanbergs fotoalbum
Handlande i Haparanda
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; lars svanbergs fotoalbum; kalix avd k fotografier; petter svanberg
Downloads: 137
[image]Petter Svanberg - Bildarkivet
Handlande i Haparanda
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; petter svanberg
Downloads: 81
[texts]Placeringen av seminariet - Filipsborgsarkivet
Axel Olsson vädjar i sitt brev till Biskopen i lånet om hjälp att han skall stötta Kalixbornas vilja och argument för att de tänkta seminariets placering måste bli i Kalix. En rad argument räknas upp i dokumentet.
Keywords: kalix id 345-352; avd f; historisk skogsexport från kalix älvdal; seminarium; biskop
Downloads: 47
[texts]Plan för realisering av Bergman Hummel & co - Grytnäsarkivet
Plan för realisering av Bergman Hummel & co:s affärer
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a div ledningshandlingar; bergman hummel & co
Downloads: 41
[texts]Plan för upplösningen av firman Bergman Hummel 1883 - Grytnäsarkivet
Plan för upplösningen av firman Bergman Hummel 24/11 1883
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a upplösning; bergman hummel & co
Downloads: 35
[texts]PM om odlingar i Jokkmokk - Grytnäsarkivet
Odaterat PM om odlingar på olika hemman i Jokkmokk
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f jokkmokk; odlingar; hemman; jokkmokk
Downloads: 30
[texts]PM rörande projekterade sulfitfabrik 1908 - Grytnäsarkivet
PM om en ny industri som AB Båtskärsnäs planerade
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; sulfitfabrik
Downloads: 42
[texts]PM vid kreditansökan - Grytnäsarkivet
PM vid kreditansökan
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; kreditansökan
Downloads: 67
[image]Porsnäs - Bildarkivet
Piteå
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; porsnäs; piteå
Downloads: 19
[texts]Post- och inrikestidningar om bildandet av The Gellivara Company - Grytnäsarkivet
Post- och inrikes tidningar om bildandet av The Gellivara Company
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f gällivare; post- och inrikes tidningar; gellivara company; gällivare
Downloads: 110
[audio]Postmordet i Harrioja 1906, mestadels på kalixmål - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Inspelning med en man som berättar om postmordet som skedde i Harrioja år 1906.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalixbygdens forskarförenings arkiv; sangis; kalixmål; harrioja; åberg; postmord; haparanda
Downloads: 99
[texts]Predikan av C.H. Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
En handskriven predikan av C.H. Bergman hållen vid Aftonsången på Långfrdagen 1884. Den finns tryckt i "Kristliga föredrag" av C.H. Bergman, som är utgivna i VI delar 1911-14 efter hans död 1909. Just denna predika nfinns i del II, sid 200/554. (Birgitta Sandblad)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; c.h. bergman; kalix avd f predikningar
Downloads: 52
[texts]Priskurant Luleå ångsnickeri AB 1884 - Grytnäsarkivet
En priskurant (prislista) från Luleå ångsnickeri AB från år 1884
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f luleå ångsnickeri ab; luleå ångsnickeri ab; priskurant; prislista
Downloads: 26
[texts]Prislista Bergman Hummel & co 1875 - Grytnäsarkivet
Prislista på franska från Bergman Hummel & co från 1875
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd d div förteckningar; prislista
Downloads: 56
[texts]Prisnota Jokkmokks kronopark - Grytnäsarkivet
Prisnota på fällning och förning av bjälkar från Jokkmokks kronopark
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f jokkmokk; prisnota; jokkmokk; jokkmokks kronopark
Downloads: 52
[texts]Problem med utnämning - Filipsborgsarkivet
Manne meddelar John om att Engelska regeringen vill få mer information till utrikesministeriet, innan John kan bli Engelsk vicekonsul i Luleå distrikt.
Keywords: kalix id 719; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 4
[image]Professor Adolf Fredrik Svanberg - Lars Svanbergs fotoalbum
1806-1857, (nr 22)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; lars svanbergs fotoalbum; kalix avd k fotografier; adolf fredrik svanberg
Downloads: 135
[image]Professor Henrik Gerhard Lindgren - Lars Svanbegs fotoalbum
Professor Doctor, 1801-1879 (nr 29)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; lars svanbergs fotoalbum; kalix avd k fotografier; henrik gerhard lindgren
Downloads: 139
[image]Professor Jöns Svanberg - Lars Svanbergs fotoalbum
Prof. Doct Jöns Svanberg 1771-1851, från litogafi (bild nr 2)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; lars svanbergs fotoalbum; kalix avd k fotografier; jöns svanberg
Downloads: 156
[image]Professor Lars Svanberg - Bildarkivet
Professor Lars Svanberg
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; professor lars svanberg; lars svanberg
Downloads: 22
[image]Professor Tornberg - Lars Svanbergs fotoalbum
1807-77, Professor i Lund, orientalist
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; lars svanbergs fotoalbum; kalix avd k fotografier; professor tornberg
Downloads: 140
[image]Professorskan H.A. Tornberg - Lars Tornbergs fotoalbum
född Svanberg, 1817-1900
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; lars svanbergs fotoalbum; kalix avd k fotografier; professorskan h.a. tornberg
Downloads: 140
[image]Professorskan Ring - Bildarkivet

Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; professorskan ring; ring
Downloads: 9
[texts]Projekt Gyljen 1828 - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
En original anteckningsbok som troligen användts av C M Robson vid en inspektionsresa år 1828 vid Gyljens Bruk. Robson har i anteckningsboken satt upp olika frågeställningar angående bruket. Sedan har han överlämnat till en expert som besvarat frågorna på motstående sidor. Vem denne expert framgår tyvärr inte.
Keywords: gyljen; gyljens bruk; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalixbygdens forskarförenings arkiv; masugn
Downloads: 86
[texts]Projekterat järnverksföretag i samband med Gällivaregruvan 1888 - Grytnäsarkivet
Handlingar mellan C.O. Bergman, J.A. Bergman och David Hummel angående ett projekterat järnverksföretag i samband med Gällivaregruvan
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f gällivare; kalix avd e brev; kalix avsändare c.o. bergman; kalix avd b brev; kalix avsändare j.a. bergman; kalix mottagare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman; gällivare
Downloads: 56
[texts]Protokoll bolagsstämma 1883 - Grytnäsarkivet
Protokoll från bolagsstämma 1883 Bergman Hummel & co, ej slutgiltigt
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; bergman hummel & co; bolagsstämma
Downloads: 72
[texts]Protokoll från J.A Bergmans donationsfond 1890 - Grytnäsarkivet
Prokoll från J.A. Bergmans dondationsfond 1890-04-25
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f j.a. bergmans donationsfond; j.a. bergmans donationsfond
Downloads: 32
[texts]Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond 1889 - Grytnäsarkivet
Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond 1889-12-05
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f j.a. bergmans donationsfond; j.a. bergmans donationsfond
Downloads: 41
[texts]Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond 1891-01-12 - Grytnäsarkivet
Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond 1891-01-12
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f j.a. bergmans donationsfond; j.a. bergmans donationsfond
Downloads: 8
[texts]Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond 1891-03-17 - Grytnäsarkivet
Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond 1891-03-17
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f j.a. bergmans donationsfond; j.a. bergmans donationsfond
Downloads: 8
[texts]Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond 1892 - Grytnäsarkivet
Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond, mars 1892
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f j.a. bergmans donationsfond; j.a. bergmans donationsfond
Downloads: 73
[texts]Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond 1893 - Grytnäsarkivet
Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond, mars 1893
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f j.a. bergmans donationsfond; j.a. bergmans donationsfond
Downloads: 9
[texts]Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond 1894-04-05 - Grytnäsarkivet
Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond 1894-04-05
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f j.a. bergmans donationsfond; j.a. bergmans donationsfond
Downloads: 47
[1] 2     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts
image
audio